Επίπεδα Εκπαίδευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

  • ΕΝΓ 1 – 120 ώρες (αρχάριοι Ι)
  • ΕΝΓ 2 - 120 ώρες (αρχάριοι ΙΙ)
  • ΕΝΓ 3 - 120 ώρες (μεσαίο επίπεδο)
  • ΕΝΓ 4 - 120 ώρες (προχωρημένοι)
  • Δίπλωμα επάρκειας
  • Τμήμα Διερμηνέων

Τα μαθήματα ξεκινούν την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου και ολοκληρώνονται τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Γίνονται δύο φορές την εβδομάδα από 2 ώρες.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων υπάρχουν ευέλικτες επιλογές:

  • Τμήματα κανονικού ρυθμού-κάθε επίπεδο ολοκληρώνεται σε ένα εκπαιδευτικό έτος που διαρκεί 8 μήνες. Έτσι, για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται 4 χρόνια.
  • Εντατικά τμήματα συνήθως θερινής περιόδου.Στο διάστημα αυτό καλύπτεται η ύλη ενός επιπέδου.
  • Ταχύρυθμα τμήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τον αριθμό και τη ζήτηση από τους υποψήφιους.

Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού και των δύο τρόπων φοίτησης. Η φοίτηση ενός σπουδαστή στις «Γέφυρες Επικοινωνίας» μπορεί να διαρκέσει από 1 ½ έως 4 χρόνια.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων επιπέδων, φοίτησης όπως βεβαιώνεται από την τελική αξιολόγηση , οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Επάρκειας Ε.Ν.Γ.

Με την επιτυχία στις εξετάσεις Επάρκειας υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον φοίτηση 2 ετών με παράλληλη πρακτική άσκηση και εποπτεία, με στόχο να γίνει κάποιος διερμηνέας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Our Facebook

JSN Venture is designed by JoomlaShine.com